Лікування хвороб
 А   Б   В   Г   Д   Е   Ж   З   І    Ї 
 К   Л   М   Н   О   П   Р   С   Т   У 
 Ф   Х   Ц   Ч   Ш   Щ   Ю   Я 

Святі мощі

Святі мощі Що можуть святі мощі?

Відповідають вчені


Після аварії на Чорнобильській АЕС в 1986 році проводилися дослідження, спрямовані на з'ясування біологічної фізичної та хімічної природи мощів, кандидатом біологічних наук Тамілою Решетниковою. Вона висунула припущення, що причина зцілень, які відбуваються у печерах, - випромінювання, яке виходить від мощів.

Результати досліджень Таміли Решетникової справили ефект наукового вибуху, який знищив атеїстичні постулати про фальсифікації мощів. Однак опублікувати результати своєї роботи вчена змогла лише через десятиліття. Наводимо думку вченого в його роботі.

Решетникова Т., канд. біол. наук.
Сучасні дослідження феномена святих мощів
скорочено

Завданням наших досліджень мощів Києво-Печерських подвижників було з'ясування біо-фізико-хімічної природи їхнього впливу на живі об'єкти. Апріорі було допущено, що причиною зцілень, які часто відбуваються біля них, є певне гіпотетичне випромінювання. Досліди також провадилися у Троїце-Сергієвій лаврі. Об'єктами досліджень було насіння та 7- 9-денні паростки пшениці сорту Миронівська-808. Вміст хімічних елементів у насінні визначали методом полум'яної фотометрії на атомно-абсорбційних спектрометрах "Сатурн" (СРСР) і АА-1 (НДР). Похибка приладів за стандартом становила 1-2 %, чисельність варіантів у пробірках - від п'яти до десяти. Помилка дослідів не перевищувала 3 % за рівня вірогідності 0,950-0,997.

Досліди з рослинами проводились так: у паперові пакети насипали по кілька грамів елітного насіння пшениці. Частину упаковок лишали як контрольні, інші прикладали до гробниці зі святими мощами. Час контакту іноді складав секунди, а коли дозволяли обставини - то і кілька годин. Контрольні пакети з насінням завжди перебували у цьому приміщенні для дотримання рівності впливу температури, вологості та інших не передбачуваних факторів довкілля. Потім частина цього і контрольного насіння замочувалась протягом трьох годин у водогінній воді і викладалась на вологий фільтрувальний папір в кюветах по 100 штук для пророщування.

У всіх випадках, незалежно від довжини часової експозиції, ефект був один - насіння, що побувало поряд із мощами, відрізнялось підвищеною на 15-30 % схожістю і прискореним розвитком порівняно з контрольним.

Результати хімічних аналізів показали, що навіть після короткочасного перебування біля мощів в сухому зерні пшениці змінюється склад деяких хімічних елементів. Так, наприклад, під впливом мощів святого Агапіта - цілителя в хімічному складі зерен відбулися такі зміни: кількість цинку зменшилась на 18 %, а кальцію і калію - збільшилась відповідно на 11 і 4 %.

Як відомо, зсув балансу хімічних елементів, викликаний різними причинами у живому організмі, як рослинному, так і в людському, відбивається на спрямованості фізіологічних процесів - невідворотно виникають альтернативні шляхи в метаболізмі. Очевидно, в результаті цих нових реакцій у рослин прискорюється чи уповільнюється ріст, у людей відбуваються зцілення.

Можна припустити, що першопричиною виявлених змін речовини у насінні е процеси трансмутації, тобто, взаємоперетворення атомів одних хімічних елементів у інші. Подібні спонтанні перетворення в живих організмах відкрив у 50-х роках французький учений Луї Кервран. Фізики пояснюють їхній механізм появою тунельного ефекту, тобто відносно вільним обміном протонами між ядрами різних атомів при затраті слабких енергій. Теоретично доведено, що в трансмутаціях діють ферменти, нейтрино і зет-бозони.

На відміну від спонтанних трансмутацій, котрі, за описом Керврана, відбуваються в процесі життєдіяльності у тварин і рослин, у наших експериментах зміна балансу хімічних елементів відбувається в сухому зерні, де обмін катіонами з навколишнім середовищем відсутній, як і внутрішні причини для їх виникнення та зникнення.

Наступний експеримент був нами початий під час поїздки у березні 1984 року до Троїце-Сергієвої лаври. Доторкнувшись пакетиком з зернами пшениці до раки з мощами прп. Сергія Радонезького, я звернулась до нього з проханням благословити досліди і допомогти нам знайти спосіб захисту людства від радіації на випадок атомної війни. Це прохання було наївне, але - від щирого серця.

За сходами висіяного насіння було видно, що мощі значно (на 25 %) уповільнили ріст рослин. Що це - знак відсутності благословення? Адже звичайно мощі стимулювали ріст. Проте, підкоряючись методологічному правилу, що будь-який, навіть невдалий, дослід треба доводити до кінця, ми опромінили насіння з кобальтової гармати різними дозами радіації і знову висіяли варіанти.

Результат виявився несподіваним: зерна пшениці, що доторкалися до святої гробниці, витримали гамма-випромінювання краще ніж контрольні і дали навіть прибавку зеленої біомаси порівняно з нормою, тобто, виявився захисний ефект святих мощів. Наступні аналогічні досліди в Києво-Печерській лаврі давали подібні результати. Зрозумілою виявилась й пригнічувальна дія мощів на насіння.

Річ у тому, що хімічні речовини радіопротекторної дії, як правило, є інгібіторами росту, оскільки радіація менше шкодить організмам з в'яло текучим метаболізмом. Але тоді виникає природне запитання: звідки і яким чином це відоме прп. Сергію Радонезькому та святим Києво-Печерської лаври? Воістину - дивні діла Твої, Господи!

Також було помічено, що як стимуляція росту рослин, так і захисний ефект від мощів святих виявляються значніше після молитовного звертання до них людей. Стає очевидним, що енергія думки, молитви, віра, та енергосила, котра виходить зі святих мощів, діє на живі організми на ядерному рівні організації матерії.

Результати проведених дослідів дозволяють припустити, що одна з причин чудодійних зцілень полягає в зміні балансу хімічних елементів у тілі людини під впливом вищих духовних енергій, що приводить до нормалізації порушених обмінних процесів, і - в результаті - до зцілення організму.

Наступні дослідження показали, що енергополе мощів не тільки захищає від радіації, а й знижує, пом'якшує її негативний вплив, тобто здійснює пострадіаційне відновлення. У цьому ми впевнились, проводячи експерименти у Києво-Печерській лаврі в жовтні 1986 року.

Одного разу ми звернулись до святого Никона Великого біля його мощів з молитовним проханням про зняття з насіння пшениці ураження, викликаного умисним лабораторним опроміненням дозою 13 тис. рентген. Результати досліду показали, що фізіологічна активність рослин цього варіанту була значно більшою ніж у звичайних контрольних рослин, уражених такою ж дозою радіації.

Абсолютно унікальний ефект був виявлений нами у печерах Києво-Печерської лаври, коли в травні 1986 року ми, разом із співробітниками відділу дослідження печер, спустилися в них, прихопивши з собою дозиметр ДП-5В.

Нас цікавило - чи можуть святі мощі знизити рівень радіації, котрий в той час був у Києві достатньо високим, В печерах він був нижчим, але однаковим у проході й на раках - 120 мікро рентген. Тоді, стоячи біля гроба прп. Никона Великого, ми вирішили попросити святого (хто як міг: про себе промовивши молитву, чи своїми словами) знизити радіацію. І в ту мить, коли ми замовкли, зосередившись на проханні, стрілка дозиметра поповзла до нуля, зменшивши показання на 50 мікро рентген. Ми були в шоку. Ефект повторився і біля інших мощів.

Звичайно, віра людей не така сильна, аби знищити, наприклад, чорнобильську радіацію, але, безумовно, певною мірою може послабити її негативний вплив і наслідки, тому що сила Святого Духа реальна.

Ми впевнилися в цьому наочно, коли при фотографуванні рослин пшениці з вищеописаного досліду на фотоплівці були зафіксовані спалахи якоїсь енергії у формі куль з односторонніми відростками, що летіли вервечкою. Можна припустити, що в описаному вище досліді зерна пшениці "зарядилися" цією святою енергією, і вона не лише була наявна в них, але й випромінювалась у навколишнє середовище, засвітивши нашу фотоплівку. Можливий і варіант притягнення споріднених вібрацій зовні.

Мабуть, з цієї причини будь-який освячений предмет набуває нових благодатних властивостей: свята вода зцілює, від ікон іде благодать, натільний хрест захищає від злих сил, священні книги несуть заряд богонатхнення.

З позиції цієї гіпотези можна розглянути і феномен, котрий на протязі багатьох віків є загадкою для науки - нетлінність останків святих людей.
Як відомо, медична експертиза мощів із Києво-Печерської лаври виявила глибокий ступінь висихання тканин тіла за відсутності процесів гниття. В той самий час, як свідчать дослідження спеціалістів, останки не мають у собі антисептиків, які застосовувались у давнину для муміфікації.

Тисячолітня збереженість праху обумовлена не бальзамуванням, а, мабуть, особливою прижиттєвою структурованістю організму, котра дозволяла вільний вихід і випаровування води через мембрани клітин після припинення обмінних процесів у пост-летальний період.

Можна припустити також і наявність спонтанної само стерилізації, котра виявлена нещодавно дослідженнями студентів Київського медінституту.

Більше того, постійне прижиттєве перебування святих у молитовному стані могло такою мірою переробити атоми тілесної речовини, що вони й після смерті організму лишились постійними ретрансляторами Божественного енергопотоку, який і діє на все навколишнє.

Наші експерименти з вивчення властивостей психічної енергії показали, що під час молитви у людини з області серця випромінюються потоки енергії, котрі засвічують фотоплівку. Тому, коли в енергоканал зв'язку між святими мощами і Небесами вливається енергія молитви живої людини, то сила потоку, напевне, посилюється, а людина, опинившись у ньому, отримує зцілення чи інший благотворний вплив. Певна річ, чим сильніша віра, тим ефективнішим може бути результат.

Отже, об'єктивні методики дослідження засвідчили, що мощі святих є джерелами невідомої поки що науці енергії.


автор: Довбня Наталия Андреевна
специально для dna.com.ua