Психотип в китайській медицині

Психотип в китайській медицині
ПСИХОТИП, ЯК КОНСТИТУЦІЙНА ОСОБИСТІСНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЛЮДИНИ, В СИНДРОМАЛЬНІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДРЕВНЬОСХІДНОЇ ДІАГНОСТИКИ

Коваленко О.Є., Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П.

Традиційна китайська медицина (ТКМ), на якій базується сучасна peфлексотерапія, як відомо, відрізняється високою індивідуалізацією лікування!

Така терапія, безумовно, базується на ретельній діагностиці, де враховуються симптоми не тільки основного страждання, через яке безпосередньо хворий звернувся до лікаря, але й решта інших симптомів.

Саме на результатах комплексної системної оцінки параметрів організму конкретної людини й ґрунтується побудова акупунктурного рецепту.

Серед ряду соматичних симптомів хворий, як правило, пред’являє скарги, що пов’язані з його психологічним станом (пред'являє або несвідомо демонструє) — тривогу, страх, роздратованість, які переважно немотивовані, тощо.

Соматичні прояви асоціюються, як відомо, з певними особливостям реакції людини на події. Звідси — й психосоматична патологія, яка розвивається не у кожного за наявності подібних умов.

Так, наприклад, особи з високим рівнем невротизації (холерики, меланхоліки) мають значно вищі перспективи отримати артеріальну гіпертензію або бронхіальну астму, виразкову хворобу шлунку або кишечника, цукровий діабет тощо порівняно з людьми з низьким рівнем невротизації (флегматики, сангвініки).

Індивідуально-психологічні характеристики людини в Східній медицині та філософії, як відомо, класифікуються за «морями» енергії.

Древньосхідні ознаки відповідностей системи п'яти елементів до виразу почуттів та емоцій, а також психічної акцентуації індивідууму розглядають:
- першоелемент «дерево», відповідно, як гнів, тривожно-афективний тип;
- «вогонь» — радість, симпатія, істероформний тип акцентуації,
- «земля» — схильність до співчуття, роздумів, паронойяльна акцентуація;
- «метал» — сум, тривога, депресивний тип акцентуації;
- «вода» — неспокій, страх, психастенічний тип акцентуації.

Відомо, що конституційно-особистісні характеристики визначають певну схильність до окремих хвороб. Так, наприклад, є функціональні системи, яким відповідають певні меридіани в рефлексотерапії, що переважно визначають психологічні характеристики.
Страхи, гнівливість, тривожність, як відомо, відповідають дисбалансу меридіану перикарду, зокрема його надлишку, депресивні розлади притаманні його недостатності, що тягне за собою появу функціональної та органічної патології, пов'язаною зі станом кровообігу,
невротичні розлади тощо.

Подразливість, схильність до сварок, гарячність, наприклад, притаманні надлишку меридіану жовчного міхура, пригніченість, апатія, сонливість — уразі його недостатності тощо.

Слід зазначити, що вроджені психологічні характеристики будуть відображуватися в межових показниках енергетичного стану відповідного меридіану, які в першу чергу
постраждають за наявності тропних до цього органу або системи негативних
екзо- або ендогенних факторів.

Адекватна кожному індивідуальному випадку рефлексотерапія, крім поліпшення соматичних функції, звісно, приведе до нормалізації психоемоційного стану людини.


Матеріали науково-практичної конференції: рефлексотерапія в Україні, 2009 р., Київ.