Лечение меноррагии и нарушения менструального цикла

Меноррагия и нарушение менструального цикла


При меноррагии и нарушении менструального цикла чаще всего используют тормозной метод с подбором точек для воздействия на органы малого таза или на синдромы, возникающие при меноррагии...
...
читать далее


Лечение воспаления внутренних половых органов

Воспалительные заболевания внутренних половых органов


Иглорефлексотерапию при воспалительных заболеваниях внутренних половых органов (аднексите, эндометрите, метроэндометрите, периметрите, вульвовагините и др.) проводят, как правило, в комплексе с......
читать далее


Лечение развития инсульта

САНОГЕНЕТИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ПРИ ТРАНЗИТОРНОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ АТАКЕ В СТАДИИ РАЗВИТИЯ ИНСУЛЬТА

Лысенко С.М.

Больная Наталья А, 1961 года рождения. Находилась на лечении в дневном стационаре с диагнозом «Преходящее нарушения мозгового кровообращения в бассейне вертебробазилярной артерии, гипертоническая болезнь 2-й А степени». Терапевтом и невропатологом назначены трентал в/в капельно, кардиотрофические и антгипертонический препараты......
читать далее


Лікування ішемічного інсульту

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНОГО ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ

Центральна районна лікарня, м. Іршава Закарпатської обл. НМАПО ім. П.Л.Шупика, м. Київ

Половка Л.І., Коваленко О.Є.

Цереброваскулярні захворювання — одна з найважливіших медико-біологічних та соціальних проблем в Україні. Вони посідають перше місце в структурі поширеності, зумовлюють майже 2/3 всіх випадків смерті та третину причин інвалідності......
читать далее


Лікування післятравматичного вестибулярного синдрому

РЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В ЛІКУВАННІ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОГО ВЕСТИБУЛЯРНОГО СИНДРОМУ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Парнікоза Т.П., Чуприна Г.М., Середа В.Г., Мурашко Н.К., Панікарський В.Г.

Післятравматичний вестибулярний синдром — частий наслідок ЧМТ, який є результатом стійкої дисфункції вестибулярного апарату внаслідок перенесеного забійно-струшуючого впливу......
читать далее


Лікування артеріальної гіпотонії

ПРИМІНЕННЯ ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЇЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ЗМІН НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ ПРИ АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПОТОНІЇ

Жовнір І.К., Жовнір І.І., Кротюк Л.М., Гуменюк О.І.

На сучасному етапі розвитку клінічної неврології важливе місце належить вивченню змін нервової системи при артеріальній гіпотонії (АГ), частота якої неухильно зросла протягом останніх років. Основними питаннями на теперішній час залишається розробка ефективного комплексного медикаментозного і психологічного лікування, що має соціальне та медико-економічне значення......
читать далее


Лечение миоскелетной боли

МИОСКЕЛЕТНАЯ БОЛЬ - ЕЕ ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МНОГОИГОЛЬЧАТЫХ РАЗНОМЕТАЛЛИЧЕСКИХ АППЛИКАТОРОВ

Ляпко Н.Г., Джужа Т.В., Ляпко-Аршинова Ю.Н.

Актуальность лечения и вторичной профилактики болевых миоскелетных синдромов (ВМС) является сложной проблемой во всем мире, на решение которой нацелены усилия ученых и практических врачей......
читать далее


Лікування цереброваскулярної патології

МІСЦЕ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ ЦЕРЕБРОВСКУЛЯРНОЇ ПАТОЛОГІЇ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, кафедра неврології і рефлексотерапії, Київський медичний університет УАНМ

Мачерет Є.Л., Ханенко Н.В., Парнікоза Т.П., Коркушко О.О.

Аналіз літературних джерел, проведений останнім часом, показав, що на теперішній час медикаментозна терапія є пріоритетною в ангіоневрології. Враховуючи складність патогенетичних механізмів цереброваскулярної патології, необхідна нормалізація системного та мозкового кровообігу, корекція порушень обміну речовин мозкової тканини, а також стану гемореології та гемокоагуляції......
читать далее


Лечение цереброваскулярных заболеваний

КОМПЛЕКСНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ НА ФОНЕ ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНОГО АТЕРОСКЛЕРОЗА С ВКЛЮЧЕНИЕМ ЦЕРАКСОНА И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ

Кротюк Л.Н., Жовнир И.К., Жовнир И.И.

Лечение цереброваскулярных заболеваний (ЦВЗ) и церебрального атеросклероза является одной из актуальных проблем в современной клинической медицине......
читать далее


Лікування окорухових розладів

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ОКОРУХОВИХ РОЗЛАДІВ ПРИ ЕНЦЕФАЛОПАТІЇ ЗМІШАНОГО ГЕНЕЗУ
(випадок з практики)

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Ханенко Н.В., Довгий І.Л., Парнікоза Т.П.

Хотілось б поділитись досвідом комплексного лікування пацієнтки з хронічною ішемією мозку та дисметаболічними змінами, які виникли на фоні цукрового діабету. Хвора поступила в клініку з попереднім діагнозом: ГПМК в вертебро-базилярній системі......
читать далее