Лікування післятравматичної енцефалопатії

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПІСЛЯТРАВМАТИЧНУ ЕНЦЕФАЛОПАТІЮ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Парнікоза Т.П., Коваленко О.Є., Ханенко Н.В.

При розгляді особливостей патогенезу закритих черепно-мозкових травм (ЗЧМТ) з позицій концепції «травматична хвороба головного мозку» будь яка ЗЧМТ незалежно від її характеру і тяжкості є патогенетично єдиним процесом......
читать далее


Лікування хребтової артерії

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ СИНДРОМОМ ХРЕБТОВОЇ АРТЕРІЇ НА ФОНІ ШИЙНОГО ОСТЕОХОНДРОЗУ МЕТОДАМИ МАНУАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ, АКУПУНКТУРИ, ОЗОНОТЕРАПІЇ

Довгий І.Л., Ханенко Н.В., Середа В.Г., Ковальчук В.В.

Синдром хребтової артерії займає чільне місце серед синдромів шийного остеохондрозу......
читать далее


Післятравматичний астеноневротичний синдром

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДІВ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ З ПІСЛЯТРАВМАТИЧНИМ АСТЕНОНЕВРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ

Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика

Мачерет Є.Л., Парнікоза Т.П., Коваленко О.Є., Чуприна Г.М.


Післятравматичний астеноневротичний синдром (АНС) клінічно може проявлятися в трьох видах: панастенічному, астено-невротичному і астенодепресивному......
читать далее


Лікування остеохондрозу

ДОСВІД СУМІСНОГО ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ РЕФЛЕКСОТЕРАПІЇ, ГОМЕОПАТІЇ ТА АНТИГОМОТОКСИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ ПРИ ЛІКУВАННІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ХРЕБТА

Арябінська В.М., Білий B.I., Габріелова Е.Х., Ткаченко О.А., Лемещук Р.Б.

Мета: Застосування нового методу лікування антигомотоксичної терапії у хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта та суглобів......
читать далее


Девиация глаза и рта

Девиация глаза и рта

Д. Сингх

Девиация глаза и рта получена из поражения меридианов и коллатералей и меридианов мышц в лицевой области экзогенным патогенным ветром и холодом. Она может возникнуть у пациентов любого возраста, но в основном в возрасте двадцати – сорока лет, и чаще у мужчин......
читать далее


Лікування вертебро-базилярної судинної недостатності

ГОЛКОРЕФЛЕКСОТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРОБ З ВЕРТЕБРО-БАЗИЛЯРНОЮ СУДИННОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ НА ТЛІ ОСТЕОХОНДРОЗУ ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА

Жовнір I.К., Жовнір І.І., Деяк О.М.

Протягом довгого періоду часу судинні захворювання головного мозку залишаються однією з пріоритетних проблем в неврології. В зв'язку з цим комплексне лікування судинної патології головного мозку має соціальне та медико-економічне значення......
читать далее


Лечение рассеянного склероза

ВЛИЯНИЕ КОМПЛЕКСНОГО ЛЕЧЕНИЯ С ВКЛЮЧЕНИЕМ ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ НА ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ ЭНЗИМОВ

Жовнир И.К., Жовнир И.И., Кротюк Л.Н.

Рассеянный склероз (PC) — это хроническое прогрессирующее заболевание центральной нервной системы, которое клинически вызванное cочетанием факторов внешней среды и генетической предрасположенности (особенно иммунитета), и проявление рассеянной органической неврологической симптоматики, а патоморфологически — очагами воспаления и демиелинизации с образованием склеротических бляшек в белом веществе головного и спинного мозга......
читать далее


Гиперкинезы

Гиперкинезы — автоматические (избыточные) движения; симптомокомплекс, встречающийся при ряде заболеваний. Является одним из проявлений (напр., при малой хорее, гиперкинетической форме детского церебрального паралича и др.) либо ведущим синдромом при гиперкинезе с локальным проявлением (лицевом гемиспазме, блефароспазме и др.)......
читать далее


Лікування головного болю

ПРИКЛАД КЛІНІЧНОЇ ПРАКТИКИ В ЛІКУВАННІ ГОЛОВНОГО БОЛЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ПРОГРІВАННЯ

Аль-Мадані Х.Р., Аль-Мадані Д.Х.

Спостерігалась група хворих (40 чоловік) в стані хронічного емоційного стресу зі скаргами на головний біль різної тривалості, періодичності та локалізації......
читать далее


Остеохондроз поясничного отдела

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЕСКОНТАКТНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ПОЛЕВОЙ ТЕРАПИИ И ИГЛОРЕФЛЕКСОТЕРАПИИ В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ С НЕВРОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЯВЛЕНИЯМИ ОСТЕОХОНДРОЗА ПОЯСНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА

Гринюк С.В.

Вступление. Комплексная терапия больных с вертеброгенной патологией включает в себя медикаментозную терапию, физиотерапевтические методы лечения, мануальную терапию, иглорефлексотерапию......
читать далее