Детские церебральные параличи

Владимир Пахомов

Детские церебральные параличи (ДЦП) – это группа патологических синдромов или заболеваний нервной системы, наиболее часто встречающихся у детей, имеющих не прогрессирующий характер течения, возникающих вследствие внутриутробных, родовых или послеродовых поражений мозга и проявляющихся в форме двигательных, речевых и психических нарушений......
читать далее


Лікування дитячого церебрального паралічу

ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ МІКРОГОЛКОТЕРАПІЇ В ЛІКУВАННІ СПАСТИЧНИХ ФОРМ ДИТЯЧОГО ЦЕРЕБРАЛЬНОГО ПАРАЛІЧУ

Абраменко В.В.

Клінічна картина дитячого церебрального паралічу (ДЦП) складається з рухових порушень, м'язевої спастики, розладів психічного та мовленневого розвитку, патології органів чуття та вегетативної нервової системи......
читать далее


Расстройство сна

Расстройство сна Гермина Тенк

Расстройства сна

По-разному лечим в зависимости от времени расстройства сна (при засыпании, влиянии окружения, метеоризме или при пробуждении ребенка во время сна).

Если ребенок здоров, но во сне пугается, кричит после коротких периодов сна и выбивается этим из нормальной колеи жизни целый семьи, мы можем внести в дом мир одним единственным сеансом лечения....
читать далее


Акупунтура рефлексотерапия

Акупунтура рефлексотерапия Андріюк Л.В.,Слінько 0.0.

МАНУАЛЬНА ТЕРАПІЯ В КОМПЛЕКСІ ЛІКУВАЛЬНО-РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ МІРОПРИЄМСТВ ПРИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СКОЛІОЗАХ У ДІТЕЙ

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Резюме. Мануальна терапія є одним з адекватних не медикаментозних методів лікувально-реабілітаційної дії, направленої на усунення характерних для сколіоза у дітей патобіомеханічних проявів, на розвиток компенсаторних саногенетичних механізмів і корекцію рухового стереотипу при його неоптимальності і постуральному дисбалансі м'язів. Цілеспрямоване і обгрунтоване застосування прийомів мануальної терапії і коригуючої гімнастики сприяє ефективності лікування і підвищує рівень реабілітації при сколіозах у дітей......
читать далее